Ouluun avataan marraskuussa uusi OmaHammaslääkäri -vastaanotto ja hammaslaboratorio

Mehiläinen laajentaa suun terveydenhuollon palveluitaan avaamalla marraskuun alussa uuden täyden palvelun OmaHammaslääkäri -vastaanoton ja hammaslaboratorion Ouluun. OmaHammaslääkäri -vastaanotto ja hammaslaboratorio käynnistävät palvelunsa Mehiläinen Oulun täysin uusien tilojen yhtey-dessä Kauppurienkatu 9:ssä. Uusi viiden hoitohuoneen vastaanotto on valtakunnallisesti toimivan OmaHammaslääkäri -ketjun 22. toimipiste.

”Näemme suun terveydenhuollossa vahvana tulevaisuuden lisäarvona yhteistyön Mehiläisen lääkärikeskus-, ja sairaalapalveluiden sekä työterveyspalveluiden kanssa, mikä mahdollistaa kaikki lääkärikeskus- ja hammaslääkäripalvelut asiakkaille samasta osoitteesta. Samoissa tiloissa toimii myös Mehiläinen hammaslaboratoriopalvelut, mitkä helpottavat ja nopeuttavat hammasteknisten töiden saatavuutta”, kertoo Mehiläisen suun terveydenhuollon palveluiden liiketoimintajohtaja ja OmaHammaslääkäri -ketjun johtava hammaslääkäri Erkki Virta.

”Oulu on ammattikuntamme kouluttamisalueena yksi päämarkkina-alueistamme, jonne haluamme vahvasti integroitua. Mehiläisen OmaHammaslääkäri -vastaanotot toimivat aina vahvasti paikallisesti ja toimintamme peruspilareita ovat dynaaminen ja laajan ammattiosaamisen omaava paikallinen tiimi, ja asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden arvostaminen ja huomiointi. Myös tiimin saumaton yhteistyö ja työssä viihtyminen ovat meille ydinasioita”, Erkki Virta jatkaa.

Lisätietoja:

Erkki Virta, Mehiläinen Oy, suun terveydenhuollon palvelut, liiketoimintajohtaja,
johtava hammaslääkäri, puh. 0400 196 766
Jon Ahllund, OmaHammaslääkäri/Hammaslaboratoriopalvelut, operatiivinen johtaja,
puh. 0400 869 365
Kaisu Kytölä, OmaHammaslääkäri/Hammaslaboratoriopalvelut, henkilöstöpäällikkö,
puh. 050 374 6613