NPS-asiakastyytyväisyysmittaus Forumin ja Hämeentien toimipisteillä

Olemme ottaneet Forumin ja Hämeentien toimipisteissä käyttöömme kansainvälisesti tunnetun nettosuositteluindeksin eli NPS -mittarin (Net Promoter Score). NPS on asiakaskokemuksen mittaustapa, joka kertoo reaaliaikaisesti, kuinka moni suosittelisi palveluitamme.

NPS-mittarin asteikko on -100–100 välillä ja yli 50 NPS-lukemaa voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena. Mitä korkeampi lukema on, sitä useampi asiakkaistamme kertoo mielellään suosittelevansa meitä.

Haluamme kehittää toimintaamme ja palvelujamme entistä asiakaslähtöisempään suuntaan. Mikäli asiakkaan antama palaute on negatiivinen, haluamme olla yhteydessä asiakkaaseen ja kuulla vielä tarkemmin, mihin hän ei ollut tyytyväinen ja mitä voisimme tehdä toisin.

Satunnainen osa asiakkaistamme saavat käynnin jälkeen vapaaehtoisen tekstiviestikyselyn, jonka avulla voi arvioida käynnin onnistumista ja antaa palautetta sekä kehitysehdotuksia. Tekstiviesti maksaa asiakkaalle normaalin testiviestin hinnan.