Hampaistossa voivat esteettistä haittaa aiheuttaa myös muun muuassa hampaiden (erityisesti etuhampaiden) väliset raot, kuluneet tai lyhentyneet hampaat, sekä liiallinen ienalueiden näkyminen. Myös nämä ja muut esteettiset ongelmat ovat hoidettavissa vastaanotoillamme.