Hammas Mehiläinen Hagalunds mottagning erbjuder heltäckande allmäntandläkar-, specialisttandläkar- och munhygienisttjänster för barn och vuxna. Mottagarens specialisttjänster omfattar lasertandvård, narkostandvård, ingrepp inom oral kirurgi, tandregleringar, cerec-lagningar, omfattande tandröntgentjänster, behandling av slemhinne- och tandköttsjukdomar samt protetiska behandlingar såsom implantatoperationer.