Hammas Mehiläinen Mannerheimsvägen erbjuder förebyggande tandvård och bastandvård och också de viktigaste specialisttandläkartjänsterna.

Mannerheimvägens mottagning ligger i stadskärnan, mittemot Stockmannn.

Mottagningen gick tidigare under namnet Mannerheimvägens Tandläkarcentral. I samma lokaler finns också vår samarbetspartner Kliniken för Estetisk Tandvård.