Hammas Mehiläinens mottagning i Lojo erbjuder heltäckande tandläkar- och munhygienisttjänster. Mottagningen finns i anslutning till Mehiläinens läkarcentral.

Hammas Mehiläinen i Lojo finns i Lojo centrum i hörnet av Larsgatan och Postgatan mitt emot Prisma.