Hammas Mehiläinen Rovaniemis mottagning är en tandläkarstation med full service. Där arbetar förutom allmäntandläkare och munhygienist även experter på olika områden inom oral kirurgi och tandreglering.

Mottagningen som har varit verksam sedan år 1984 kändes tidigare under namnet Napapiirin Hammaslääkärikeskus. Kunderna betjänas av bekanta tandläkare och vårdpersonal också i fortsättningen.