Hammas Mehiläinen är en varm och omtänksam tandläkarkedja, grundad av engagerade tandläkare. En individuell och högkvalitativ tandvård ligger till grund för vår verksamhet. Vi erbjuder en mångfald av tjänster, allt från bastandvård till krävande kirurgiska ingrepp och estetiska lösningar. Våra erfarna tandläkare söker det alternativ som passar just dig bäst i olika vårdsituationer.

Vi tar alltid hänsyn till varje kunds behov. Vi vill erbjuda en trygg och positiv vårderfarenhet. På våra mottagningar behöver inte ens tandvårdsrädda patienter oroa sig över sitt tandläkarbesök. Hos oss får du alltid den tandvård som du behöver av din egen bekanta tandläkare.

Verksamheten på Hammas Mehiläinen -mottagningarna styrs av en kraftig satsning på kvaliteten. Vårt kvalitetssystem uppfyller kraven i standarden ISO 9001:2008, och det kvalitetscertifikat som har beviljats våra mottagningar omfattar en stor del av vår verksamhet. Kvaliteten på vår verksamhet syns i kundtillfredsställelsen, vårdens effektfullhet, uppfyllelsen av vårdgarantin och patientsäkerheten.

Hammas Mehiläinen är en del av Mehiläinen-koncernen.