Hälsan i munnen är en del av din totala hälsa. Det är viktigt med regelbundna tand- och munkontroller för att eventuella problem ska kunna åtgärdas och förebyggas. Som regel bör tänderna kontrolleras en gång om året, eftersom hål i tänderna även kan uppstå helt symptomfritt. Hammas Mehiläinen har bäst koll på läget i din mun, och därför omfattar vår tjänst kallelser till regelbundna kontroller enligt avtal. Vid kontrollbes öket på Hammas Mehiläinen kontrolleras förutom tänderna munnens slemhinnor, tändernas funktion överlag och eventuella tandköttsproblem samt görs en bedömning av vilka problem som eventuellt kan uppstå i framtiden. Att ha en vårdrelation till en bekant och trygg tandläkare är den bästa underhållsbehandlingen. Det ger ett minskat vårdbehov och därigenom även minskade tandvårdskostnader.

Till allmän tandvård hör alla vanliga tandvårdsåtgärder. Våra specialisttandläkare ansvarar för åtgärder och vård som förutsätter specialistvård. Våra munhygienister är professionella inom förebyggande av mun- och tandsjukdomar. De sköter om borttagande av tandsten och vård av tandköttsinflammation samt ger hemmavårdstips som passar just dig.

På Hammas Mehiläinen-stationerna utgör allmäntandläkare, specialisttandläkare, munhygienister och tandskötare ett vårdteam, som erbjuder den bästa möjliga vården för just Dig.

På vårt tidsbokningsnummer 010 273 8000 kan du boka tid för undersökning. På vår mottagning använder vi FPA:s direktdebiteringssystem, så du behöver inte söka ersättningar separat