Med en CBCT-undersökning kan man granska strukturerna i det skannade området tredimensionellt. Då kan benstrukturerna i hela det skannade området tolkas i detalj. Med en CBCT-undersökning kan man noggrant skanna en cylinderformad bildyta i käkområdet och bildytans storlek kan ändras. Oftast skannar man den minsta möjliga yta med hjälp av vilken man ändå kan lösa det aktuella tandvårdsproblemet. Detta minskar den stråldos som patienten utsätts för (CBCT-undersökningen medför en mycket lägre strålbelastning än konventionell datortomografi och bildtagningen sker snabbare) CBCT-undersökning kan användas vid många odontologiska indikationer.

Läs mera

Implantatkirurgi:

Med en CBCT-undersökning är det möjligt att noggrant bestämma käkbenets mängd och form i implanteringsområdet. I en CBCT-undersökning är det också möjligt att bedöma bentransplantatens förbening och implantatets eventuella felställningar. En CBCT-undersökning är ett viktigt stöd i planering av tandimplantatbehandlingar och i genomförande av operationen.

Läs mera

Visdomstandskirurgi

Anatomin för visdomständernas rötter och deras förhållande till till exempel nervkanalen kan utredas med hjälp av CBCT-röntgen. Med CBCT kan man underlätta planeringen av visdomstandsoperationer genom att förutse eventuella svårigheter under operationen. Detta ökar operationens säkerhet.

Läs mera

Tänder som inte har spruckit fram:

De tänders som inte har spruckit fram position på tandbågen och deras förhållande till övriga tänder kan tillförlitligt bedömas med en CBCT-undersökning.

Läs mera

Fokusundersökningar:

Vid oklara infektionssituationer kan i synnerhet läget för övertandrötternas spetsområden bedömas mera tillförlitligt med CBCT än med konventionella radiologiska metoder.

Läs mera

Tandbaserade cystor och tumörer:

Vävnadsförändringens storlek och förhållande till omgivande strukturer kan bedömas noggrant med CBCT vilket hjälper i planering av den kirurgiska operationen och i precisering av diagnosen.

Läs mera

Rotfyllningar/Endodonti:

Med en CBCT-undersökning är det möjligt att granska tandbaserade inflammatoriska förändringar och rotkanalernas form. Detta är ibland nödvändigt vid tänder med utmanande anatomi eller vid behandlingsresistenta tandinflammationer. En CBCT-undersökning kan också vara till hjälp i planering av rotspetsoperationer på t.ex. flerrotiga tänder. Med CBCT kan man också tillförlitligt upptäcka andra avvikande förändringar i rötter.

Käkleder/Kondyler:

Bedömning av käkledernas benstrukturer är möjligt med en CBCT-undersökning.

För remitterande tandläkare:

Våra mottagningar i Forum i Helsingfors, i Dickursby i Vanda, vid Kauppurienkatu i Uleåborg och i Rovaniemi erbjuder CBCT-undersökningar. När vården av din patient kräver specialisttandläkarvård, kan du remittera henne till vår protetik- och ocklusionsfysiolog, mun- och käkkirurg, specialisttandläkare inom tandköttssjukdomar eller vår rotfyllningsspecialist. Vi sänder remisspatienterna tillbaka till dig för fortsatt vård och underhållsbehandling. Om du vill går vi också igenom patientens vårdplan med dig. Vi har också en 3D CBCT-anordning så du får också CBCT-bilderna med utlåtanden av oss. Bildtagningen med tidsbokning. Nedan kan du skriva ut CBCT-bildremissen för patienten och skicka den till mottagningarnas e-postadresser.