Ett tandimplantat, dvs. en konstgjord rot, kan vara en utmärkt lösning, när du har förlorat en eller flera av dina tänder eller om du saknar en tandrot sedan födseln. Med hjälp av en noga undersökt och säker behandling får du den kompletta tandrad som du önskar. Med hjälp av implantatbehandlingar kan bettet rehabiliteras så att man kommer närmare den ursprungliga situationen.

Ett implantat är en titanskruv med vilken man ersätter den förstörda tandroten. I denna konstgjorda rot kan den nya keramiska tandkronan fästas. Montering av implantat är ett smärtfritt ingrepp som utförs med lokalbedövning. Du kan också framföra dina önskemål om annan slags smärtlindring.

Vi använder enbart de mest undersökta implantaten av de största tillverkarna, så att vi kan garantera en högkvalitativ implantatvård för våra patienter.