Porslin är ett hållbart och estetiskt fyllningsmaterial. Vi använder en 3D-programvara med vilken vi kan framställa keramiska fyllningar och kronor under ett och samma vårdbesök. Efter bedövning gör tandläkaren de behövliga slipningarna, efter vilket den slipade tanden och dess antagonist fotograferas med ett särskilt fotograferingshuvud. Efter detta planerar tandläkaren platsen på datorn med hjälp av ett 3D-planeringsprogram, efter vilket en datorstyrd borrningsenhet formar en porslinsfyllning av rätt form som sedan kan fästas på tanden med fästcement.