Munhygienisten är expert på främjandet av munhälsa samt den tidiga vården av tand- och munsjukdomar. Munhygienisten är en del av Hammas Mehiläinen stationens vårdteam som ansvarar för underhållet av munnens hälsa och speciellt förebyggandet av tandköttsproblem:

  • tandstensborttagning som förebygger sjukdomar i tandköttet samt behandling av tandköttsinflammation
  • fluorbehandlingar som förebygger karies samt behandling av ilningar i tänderna med fluor
  • individuell handledning i hemvård och hemvårdsredskap efter situation och behov
  • rengöring av missfärgningar i tänderna och blekningsbehandlingar samt fästning av tandsmycken (ersätts inte av FPA)

Den vård som munhygienisten ger baserar sig på en vårdplan som gjorts upp på basis av en tandläkarundersökning, varvid man får en FPA-ersättning för munhygienistens vård.

Tidsbokning på nummer 010 273 8000.