Knölar på munslemhinnan

En knöl på kindens eller läppens slemhinna är vanligtvis en tillväxt som orsakats av trauma, t.ex. att man bitit på kinden. Också skavning från en dåligt sittande protes kan orsaka tillväxt. Ibland kan knölen, speciellt på underläppen, vara en blånande upphöjning, s.k. mucocele, som beror på en skada i spottkörtelkanalen. Papillom och vårtor påträffas ibland i munnen. Mera sällan kan det också förekomma tumörer på munnens slemhinna.

Sår på munslemhinnan

Sår på munnens slemhinna orsakas ofta av trauma, som bitande av kinden eller tungan eller skavning av en vass tandkant eller protes. Andra orsaker till sår kan vara t.ex. afte eller lichen planus. Om såret inte har blivit bättre inom 2 veckor efter borttagningen av den eventuella retningen, ska det visas för tandläkaren.

Mörka fläckar

En mörkgrå eller mörkbrun fläck på tandköttet beror vanligtvis på att amalgam har kommit in i vävnaden i samband med demontering av en amalgamfyllning eller borttagning av en tand. Överpigmentering som beror på rökning förekommer vanligtvis på tandköttet i framdelen av munnen. På munslemhinnan kan sällan också förekomma andra godartade pigmentförändringar som melanin- och leverfläckar. Ett melanom på munslemhinnan är mycket sällsynt och förekommer typiskt på tandköttet eller gommen.

Ljusa förändringar

Ett ljust område på munslemhinnan kan vara t.ex. förtjockad slemhinna (hyperkeratos) som orsakas av skavning, Lichen ruber planus, candidiasis, hårtunga eller s.k. leukoplaki. Användning av snus kan orsaka en vit förändring på den plats där snuset hålls. Om den vita förändringen inte försvinner inom 2 veckor efter borttagningen av den eventuella retningen, ska den visas för tandläkaren.

Rodnad

Den vanligaste orsaken till rodnaden i slemhinnan är candidiasis. Symtom kan vara ömhet och svidande. Candidiasis kan främjas av bl.a. torr mun, rökning, proteser, Lichen ruber planus och antibiotikakurer. Andra orsaker till rodnad i munslemhinnan kan vara t.ex. karttunga, Lichen ruber planus, s.k. tungbråck eller sällan en allergisk reaktion. I allmänhet bör rodnande förändringar i munnen undersökas och diagnostiseras av en tandläkare.

Smärta i tungan

En brännande känsla på tungan, läpparna och/eller på framdelen av gommen som vanligtvis förekommer hos kvinnor som är i medelåldern eller äldre. Orsaken till symtomen är okänd, men den kan bero på rubbningar i känselnervernas funktion. Tillståndet kan vara kopplad till en känsla av torrhet i munnen eller en förändrad munkänsla. Vanligtvis ser munslemhinnorna sunda ut och besväret är inte farligt i och för sig. Symtomen kan lindras av tuggande av tuggummi eller sugande av sugtablett. Vid behov kan smärtan också lindras med läkemedelsbehandling.