Ibland förekommer det situationer i vilka det av någon anledning är svårt att genomföra konventionell tandvård enbart med lokalbedövning. Tandvårdsrädsla är den vanligaste orsaken till att tandvården genomförs i narkos Andra orsaker är bl.a. mera omfattande munkirurgiska operationer eller en känslig svalgreflex. Också mindre barns tandvård sker friktionsfritt i narkos.

Fördelar med narkostandvården är möjligheten att genomföra mera omfattande vårdhelheter under en och samma session, om det finns mycket att göra, resan till mottagningen är lång eller möjligheten till många vårdbesök är begränsad, t.ex. på grund av tidtabeller.

I narkos görs i princip alla åtgärder klara på en gång, vilket sparar tid och möda i större vårdhelheter.

Mer information miia.ahola@mehilainen.fi