Orsaken till en inflammation i tandpulpan är oftast en obehandlad långt framskriden kariesskada i tanden. En inflammation i tandpulpan sköts vanligtvis med en rotfyllning. Den inflammerade vävnaden avlägsnas mekaniskt, rotkanalerna desinficeras och sköts med ett lokalt läkemedel. En rotfyllning kräver ofta flera besök. Till sist fylls det behandlade rotkanalshålet och tanden lagas eller förses med en krona.

Hur utförs en rotfyllning?

En inflammation i tandpulpan sköts vanligtvis med en rotfyllning. För rotfyllning öppnas den inflammerade tanden, den inflammerade vävnaden inne i tanden avlägsnas mekaniskt (uppe till vänster på bilden) efter vilket rotkanalerna desinficeras med sköljlösningar.

Om tandpulpan lever, bedövas tanden före ingreppet. Eventuella allmänna symtom kan behandlas med antibiotika.

Behandlingen av en inflammation kan kräva flera besök. Baktänderna har vanligtvis minst tre rotkanaler, varför deras rotfyllning kräver mer tid än rotfyllning av de enrotiga framtänderna.

När inflammationen har behandlats färdig, fylls rotkanalerna med rotfyllningsmedel (på bilden uppe till höger).Efter detta antingen lagas tanden eller förses med en krona.
Ibland har inflammationen ändå framskridit så långt att tanden inte längre kan sparas med rotfyllning, utan det är bäst att ta den bort.