Munhälsan är en del av din totala hälsa. Det är viktigt med regelbundna tand- och munkontroller för att eventuella problem ska kunna åtgärdas och förebyggas. Vid kontrollbesöket på Hammas Mehiläinen kontrolleras förutom tänderna munnens slemhinnor, tändernas funktion överlag och eventuella tandköttsproblem samt görs en bedömning av vilka problem som eventuellt kan uppstå i framtiden. Röntgenfotografering av hela käken är en del av en ändamålsenlig undersökning med vilken man säkerställer att det inte finns dolda problem eller vårdbehov under tandfyllningarna, i rotspetsarna eller i käkbenet. På basis av den utförda undersökningen och röntgenfotograferingen görs en vårdplan samt kostnadskalkyl, vid behov enligt olika vårdalternativ, och vårdens framskridande planeras individuellt efter situation och behov.

I princip bör tänderna kontrolleras en gång om året, eftersom hål i tänderna även kan uppstå helt symptomfritt. Hammas Mehiläinen har bäst koll på läget i din mun, och därför omfattar vår tjänst kallelser till regelbundna kontroller enligt avtal. Att ha en vårdrelation till en bekant och trygg tandläkare är den bästa underhållsbehandlingen. Det ger ett minskat vårdbehov och därigenom även minskade tandvårdskostnader.

Allmäntandvården omfattar alla vanliga tandvårdsåtgärder och, beroende på tandläkarens bedömning av läget, specialisttandläkarens och/eller munhygienistens tjänster:

  • undersökningar/årliga undersökningar
  • lagningar
  • rotfyllningar
  • fall med akut värk eller annat akut vårdbehov
  • vanliga tandutdragningar
  • lösproteser
  • kronor och bryggor
  • mera omfattande vårdhelheter och remisser till specialisttandläkare och munhygienist

Våra specialisttandläkare sköter mera avancerade åtgärder och behandlingar som förutsätter specialkunskaper. Våra munhygienister är professionella inom förebyggande av mun- och tandsjukdomar. De sköter om tandstensborttagning och behandling av tandköttsinflammation samt ger hemmavårdstips som passar just dig.

På Hammas Mehiläinen stationerna utgör allmäntandläkare, specialisttandläkare, munhygienister och tandskötare ett vårdteam, som erbjuder den bästa möjliga vården för just Dig.

På vårt tidsbokningsnummer 010 273 8000 kan du boka tid för undersökning. På vår mottagning använder vi FPA:s direktdebiteringssystem, så du behöver inte söka ersättningar separat