Att visdomstanden inte alls eller bara delvis spruckit fram kan lyfta fram behovet att dra ut tanden. Din egen tandläkare bedömer alltid behovet för tandutdragning.

Hur avlägsnar man tanden?

Tanden kan dras ut på vanligt sätt eller operativt (se texten till höger).

Området där tanden skall dras ut bedövas före ingreppet med lokalbedövning. I vanlig tandutdragning dras tanden loss med extraktionsinstrument ur den omgivande bindvävnaden.